نفقه زن چگونه تعیین می شود؟  

«زن باید بساز باشد» جمله ای است که بارها و بارها از دوروبری هامان شنیده ایم. اما این جمله به معنای آنست که زن باید از حق و حقوق خود بگذرد و مورد ظلم واقع شود یا اینکه زن باید قناعت پیشه کند و فراتر از توان همسرش از او درخواستی نداشته باشد؟مساله مهمی که معمولا زنان ایرانی به آن خیلی توجه نمی کنند نفقه است.
زن نفقه اش را از مرد طلبکار است و طبق ماده 1115 قانون مدنی اگر شوهر از پرداخت نفقه خودداری کرد زن حق دارد به دادگاه مراجعه کند و دادگاه نیز مکلف

ادامه مطلب  

ویژگیهای نفقه زن  

۱- اگر کسی توانایی مالی نداشته باشد که هم به زن و هم به خویشاوندان نسبی خود نفقه دهد، زن بر دیگران مقدم خواهد بود.
ماده 1203 قانون مدنی در این خصوص بیان داشت: "در صورت بودن زوجه و یك یا چند نفر واجب النفقه دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود."۲- زن می تواند نفقه زمان گذشته ی خود را مطالبه نماید و براي وصول آن اقامه دعوی کند، در حالی که "اقارب فقط نسبت به آتیه می توانند مطالبه نفقه نمایند." (ماده 1206)۳- زن اگر چه ثروتمند باشد می تواند از شوهر نفقه بخواهد

ادامه مطلب  

ویژگیهای نفقه زن  

۱- اگر کسی توانایی مالی نداشته باشد که هم به زن و هم به خویشاوندان نسبی خود نفقه دهد، زن بر دیگران مقدم خواهد بود.
ماده 1203 قانون مدنی در این خصوص بیان داشت: "در صورت بودن زوجه و یك یا چند نفر واجب النفقه دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود."۲- زن می تواند نفقه زمان گذشته ی خود را مطالبه نماید و براي وصول آن اقامه دعوی کند، در حالی که "اقارب فقط نسبت به آتیه می توانند مطالبه نفقه نمایند." (ماده 1206)۳- زن اگر چه ثروتمند باشد می تواند از شوهر نفقه بخواهد

ادامه مطلب  

سه نفقه مهمی که در تربیت اسلامی بر پدران است  

علی بن ابی طالب علیه السلام پدری است که می داند از نظر تربیت اسلامی، نسبت به قرزندانش، سه نفقه بر عهده او واجب است :
1- نفقه شکم و بدن
2- نفقه عقل و اندیشه فرزندان
3- نفقه نفس و جان
علی بن ابی طالب علیه السلام انسانی نیست که گرسنگی جان و عقل فرزندانش را فراموش کند؛ علی علیه السلام اگر فرزندانش را در این دو ناحیه فراموش می کرد، فرزندانش شکم پرور، شهوت پرست، مادی صرف و دنیایی محض تربیت می شدند. هر فرزندی، در هر محیطی و در کنار دامن هر پدر و مادری، اگر

ادامه مطلب  

چگونه مي توان نفقه را تعيين کرد؟  

 
نفقه به همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسكن، البسه، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی، بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به دلیل نقصان یا مرض گفته می‌شود. براي تعیین میزان نفقه، باید ملاک‌ها و معیارهایی را مورد توجه قرار داد. در حقیقت، ضابطه موجود براي تعیین میزان نفقه، بر مبنای شئونات خانوادگی زن، عرف و عادت ساكنان ...

ادامه مطلب  

زنانی که مستحق نفقه نیستند  

پرداخت و تامین نفقه زوجه در عقد دائم از جمله وظایف و تکالیف مرد است. اما پرسشی که مطرح می‌شود، این است که محدوده این تکلیف تا کجا است؟ و چه زمانی نفقه به زن تعلق نمی‌گیرد؟
 
پرداخت و تامین نفقه زوجه در عقد دائم از جمله وظایف و تکالیف مرد است. اما پرسشی که مطرح می‌شود، این است که محدوده این تکلیف تا کجا است؟ و چه زمانی نفقه به زن تعلق نمی‌گیرد؟ در پاسخ به این پرسش‌ها باید گفت که به محض وقوع عقد، حقوق و تکالیف زن و شوهر نسبت به یکدیگر برقرار می

ادامه مطلب  

دانلود مقاله نفقه زوجه  

دانلود مقاله نفقه زوجه
1ـ مفهوم نفقه زوجه واژه نفقه مثل هر واژه دیگری از فقه وارد اصطلاحات حقوقی شده است، از دو جنبه قابل بررسی است: هم از نظر علم لغت و هم از نظر معنای اصطلاحی آن. الف‌ـ تعریف لغوی نفقه: دانشمندان علم لفت ، براي واژة نفقه ریشه های متفاوتی ذكر كرده اند. 1ـ ریشة معنای نفقه را معمولاً از دو چیز می دانند: یكی خروج، رفتن و معلاك شدن و دیگری شیوع و رواج پیدا كردن. 2ـ برخی دیگر از دانشمندان، نفقهرا به معنای بذل و بخشش گرفته اند. اما ب

ادامه مطلب  

دانلود مقاله نفقه زوجه  

دانلود مقاله نفقه زوجه
1ـ مفهوم نفقه زوجه واژه نفقه مثل هر واژه دیگری از فقه وارد اصطلاحات حقوقی شده است، از دو جنبه قابل بررسی است: هم از نظر علم لغت و هم از نظر معنای اصطلاحی آن. الف‌ـ تعریف لغوی نفقه: دانشمندان علم لفت ، براي واژة نفقه ریشه های متفاوتی ذكر كرده اند. 1ـ ریشة معنای نفقه را معمولاً از دو چیز می دانند: یكی خروج، رفتن و معلاك شدن و دیگری شیوع و رواج پیدا كردن. 2ـ برخی دیگر از دانشمندان، نفقهرا به معنای بذل و بخشش گرفته اند. اما ب

ادامه مطلب  

نفقه  

نفقه: دراصطلاح عام به خرجی که شوهربه زنمی دهد گویند.براساس تمکن مرد است حدودا حداقل ماهی۲۵۰ هزار تومان براي خوراک ‍لباسفقه ویا مخارج
یومیه زن به عهده شوهر است و در صورت نپرداختن نفقه با وجود تمکین ، زن
حق دارد از طریق طرح شکایت کیفری یا حقوقی ، شوهر را ملزم به پرداخت نفقه
نماید . 
توهین و یا ایراد ضرب و شتم ازطرف شوهر نسبت به همسرش علاوه بر
اینکه جرم بوده و مرتکب ، مجازات می شود ،در صورت اثبات از مصادیق عسر و
حرج زوجه و از موجبات درخواست طلاق م

ادامه مطلب  

فرارزنان ازخانه و عدم استحقاق نفقه  

 

وافعا برام جالبه خانمه که کارشناس نفقه بود مادرش بنده خدا فوت کرده و نتونسته نظرشو هنوز بده .قاضی دادگاه طلاقم عوض شره وقته دادگاه افتاده چتد وقت دیگه . 
نمیدونم واقعا اینا به چه معنیه  ...چرا کارا سریع پیش نمیرن جرا گره میفته چه اتفاقی افتادا 

ادامه مطلب  

نگرشى بر واژه‏ های آیات35-36سوره انعام :  

 
نفق: نقب و پناهگاه در زیر زمین. اصل این كلمه به معنای خارج شدن است.
منافق یعنی كسی كه خارج از ایمان است. نفقه یعنی چیزی كه از دست انسان خارج می‌شود.
سلّم: نردبان وسیله سالمی براي بالا رفتن.
استجابت: فرق آن با اجابت این است كه در استجابت، معنای قبول است ولی اجابت، اعم از رد و قبول است. برخی هر دو را بیك معنی دانسته‌اند.

ادامه مطلب  

نظریه مشورتی قانون اجراى احكام مدنى  

نظریه مشورتی قانون اجراى احكام مدنى
⭕️ سؤال: در پرونده‌ای زوجه مهریه‌اش را در اجرای ثبت به اجرا گذاشته و دستور دریافت اقساط از حقوق کارمند صادر شده است، زوجه در دادگاه نیز حکم بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه گرفته و جهت اجراء به اجرای احکام مدنی فرستاده شده و اجرای مزبور نیز دستور کسر محکوم‌به را به نحو اقساط از حقوق زوج داده است. با عنایت به ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی و اینکه نفقه زن از دیون ممتازه است، کدامیک از دو دین (مهریه یا نفقه) ر

ادامه مطلب  

2 راهکار دریافت نفقه  

2 راهکار دریافت نفقه
 بعد از مهریه، مهمترین موضوعی که در روابط مالی زن و شوهر اهمیت پیدا می‌کند، نفقه است. مباحث اقتصادی در خانواده‌هایی که جانب اخلاق را رعایت می‌کنند، یک موضوع جانبی است اما در برخی خانواده‌ها که مرد تکالیف اخلاقی و قانونی خود را رعایت نمی‌کند، ممکن است، موضوع نفقه آخرین امید زن براي گذران زندگی خود و فرزندانش باشد. به هر حال نفقه حق زن و تکلیف مرد است. در ادامه با کارشناسان حقوقی به بررسی بیشتر این موضوع پردا

ادامه مطلب  

بررسی حقوقی مخاصمات مسلحانه بين المللي و غير بين المللي  

مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی
مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللیwww.132.rozblog.com دانلود جزوات و مقالات حقوق خصوصی مدنی جزا تجارت اساسی وکالت قضاوت اداری خانواده طلاق مهریه نفقه بینالملل ثبت بیمه بشر تطبیقی

ادامه مطلب  

آقای قاضی مهرم حلال جونم آزاد  

نود درصد طلاقها حاصل بیکاری وناتوانی شوهران
ازبرآورده کردن نیازهای همسرانشان است
امروز براي دیدار بایکی ازدوستان قدیمی به مجمع قضایی خانواده واقع درخیابان آبیدر شهرسنندج رفتم درحال عبورازکریدورمجتمع ازجلو شعبه دوم متوجه فریادهای زنی شدم که فریادمیزد شوهرم پنج سال است که بیکار است وازپرداخت نفقه من و فرزندم عاجز است ومن دیگر توان تحمل راندارم 

ادامه مطلب  

آقای قاضی مهرم حلال جونم آزاد  

نود درصد طلاقها حاصل بیکاری وناتوانی شوهران
ازبرآورده کردن نیازهای همسرانشان است
امروز براي دیدار بایکی ازدوستان قدیمی به مجمع قضایی خانواده واقع درخیابان آبیدر شهرسنندج رفتم درحال عبورازکریدورمجتمع ازجلو شعبه دوم متوجه فریادهای زنی شدم که فریادمیزد شوهرم پنج سال است که بیکار است وازپرداخت نفقه من و فرزندم عاجز است ومن دیگر توان تحمل راندارم 

ادامه مطلب  

نحوه وصول مهریه  

دعوای مهریه در واقع کلید ورود به سایر دعاوی خانواده میباشد، معمولا زوجه در ابتدا براي وصول مهریه یا نفقه خود اقدام میکند و در پی آن به طرح سایر دعاوی خانواده میپردازد.اما نحوه وصول مهریه به چه طریقی است؟
در ادامه مطلب به اختصار به شرح این مطلب پرداخته ام...

ادامه مطلب  

بررسی جرم سیاسی در قوانین ایران  

جرم سیاسی,قانون جرایم سیاسی در ایران,تعریف جرم سیاسی در ایران
جرم سیاسی,قانون جرایم سیاسی در ایران,تعریف جرم سیاسی در ایرانwww.132.rozblog.com دانلود جزوات و مقالات حقوق خصوصی مدنی جزا تجارت اساسی وکالت قضاوت اداری خانواده طلاق مهریه نفقه بینالملل ثبت بیمه بشر تطبیقی

ادامه مطلب  

وظايف نهادهاى اجتماعى  

یكى از وظایف مهم حكومت‏ها وضع قوانین و مقررات در راستاى حمایت از قربانیان خشونت
و برخوردقانونى با خشونت گرایان است. در این راستا قانون‏گذاران و حقوقدانان می ‏توانند
از حقوق كیفرى اسلام و دیگر قوانینى كه ناظر به خشونت روحى و روانى و اقتصادى
و... سود ببرند. براى نمونه در مورد خشونت جسمى مى‏توان از آیاتى كه دلالت بر
قصاص جانى و دریافت دیه دارد بهره گرفت و خشونت گر را ناگزیر از تن دادن به
قصاص یا پرداخت دیه به مجنى علیه كرد: «یا ایّها الّذین

ادامه مطلب  

خشونت اقتصادی:  

●خشونت اقتصادی
اگر همسرتان نفقه که به عنوان حق قانونی شما شمرده شده را نمی‌دهد، اگر صاحب شغل بوده‌اید اما شما را مجبور به ترک شغل برخلاف تمایل‌تان می‌کند، اگر توانایی اقتصادی برآورده کردن احتیاجات‌تان را دارد اما آنها را از شما دریغ می‌کند یا اینکه به اجبار درآمد، ارثیه و اموال شخصی‌تان را ضبط می‌کند، شما با خشونت اقتصادی روبه‌رو هستید.

ادامه مطلب  

آیا مجرمین سیاسی نیز میبایست لباس زندانی بپوشند  

آیا مجرمین سیاسی نیز میبایست لباس زندانی بپوشند
آیا مجرمین سیاسی نیز میبایست لباس زندانی بپوشندwww.132.rozblog.com دانلود جزوات و مقالات حقوق خصوصی مدنی جزا تجارت اساسی وکالت قضاوت اداری خانواده طلاق مهریه نفقه بینالملل ثبت بیمه بشر تطبیقی

ادامه مطلب  

آشنایی با » اشخاص داراي مسئوليت كيفري در جرايم مطبوعاتي  

» اشخاص دارای مسئولیت كیفری در جرایم مطبوعاتی
» اشخاص دارای مسئولیت كیفری در جرایم مطبوعاتیwww.132.rozblog.com دانلود جزوات و مقالات حقوق خصوصی مدنی جزا تجارت اساسی وکالت قضاوت اداری خانواده طلاق مهریه نفقه بینالملل ثبت بیمه بشر تطبیقی

ادامه مطلب  

آشنایی با چندین نکات کاربردی پیرامون عقد اجاره در قوانین موضوعه  

نکات کاربردی پیرامون عقد اجاره در قوانین موضوعه
نکات کاربردی پیرامون عقد اجاره در قوانین موضوعهwww.132.rozblog.com دانلود جزوات و مقالات حقوق خصوصی مدنی جزا تجارت اساسی وکالت قضاوت اداری خانواده طلاق مهریه نفقه بینالملل ثبت بیمه بشر تطبیقی

ادامه مطلب  

بررسی حقوقی کاربرد سلاحهای کشتار جمعی از دیدگاه حقوق بشر  

کاربرد سلاحهای کشتار جمعی از دیدگاه حقوق بشر
کاربرد سلاحهای کشتار جمعی از دیدگاه حقوق بشرwww.132.rozblog.com دانلود جزوات و مقالات حقوق خصوصی مدنی جزا تجارت اساسی وکالت قضاوت اداری خانواده طلاق مهریه نفقه بینالملل ثبت بیمه بشر تطبیقی

ادامه مطلب  

بررسی ارکان و عناصر جرایم سیاسی  

عناصر جرم سیاسی,ارکان جرم سیاسی,تعریف قانونی جرم سیاسی,قانون جرایم سیاسی
عناصر جرم سیاسی,ارکان جرم سیاسی,تعریف قانونی جرم سیاسی,قانون جرایم سیاسیwww.132.rozblog.com دانلود جزوات و مقالات حقوق خصوصی مدنی جزا تجارت اساسی وکالت قضاوت اداری خانواده طلاق مهریه نفقه بینالملل ثبت بیمه بشر تطبیقی

ادامه مطلب  

آشنایی با حقوق زندانیان جهت دریافت خدمات درمانی و پزشکی  

آشنایی با حقوق زندانیان جهت دریافت خدمات درمانی و پزشکی
آشنایی با حقوق زندانیان جهت دریافت خدمات درمانی و پزشکیwww.132.rozblog.com دانلود جزوات و مقالات حقوق خصوصی مدنی جزا تجارت اساسی وکالت قضاوت اداری خانواده طلاق مهریه نفقه بینالملل ثبت بیمه بشر تطبیقی

ادامه مطلب  

آشنایی با بزه ترور و تروریسم از دید جرمشناسی کیفری یا جزایی  

جرم ترور یا تروریسم,ارکان جرم ترور,عناصر مادی و قانونی جرم ترور,ماهیت کیفری جرم ترور
جرم ترور یا تروریسم,ارکان جرم ترور,عناصر مادی و قانونی جرم ترور,ماهیت کیفری جرم ترورwww.132.rozblog.com دانلود جزوات و مقالات حقوق خصوصی مدنی جزا تجارت اساسی وکالت قضاوت اداری خانواده طلاق مهریه نفقه بینالملل ثبت بیمه بشر تطبیقی

ادامه مطلب  

آیا میدانید تعریف جرم سیاسی وظیفه کدام یک از نهاد میباشد  

آیا میدانید تعریف جرم سیاسی وظیفه  کدام یک از نهاد میباشد
آیا میدانید تعریف جرم سیاسی وظیفه  کدام یک از نهاد میباشد www.132.rozblog.com دانلود جزوات و مقالات حقوق خصوصی مدنی جزا تجارت اساسی وکالت قضاوت اداری خانواده طلاق مهریه نفقه بینالملل ثبت بیمه بشر تطبیقی

ادامه مطلب  

وظایف و مسئولیت های همسران در ازدواج موقت !  

تکالیف زن و شوهر در ازدواج موقت
 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روزنامه حمایت، ازدواج موقت یا همان متعه، راه‌حلی است که اسلام در کنار ازدواج دائم براي زنان و مردان قرار داده است تا هم نیازهای جنسی‌شان را برآورده کنند و هم به بخشی از نیازهای روحی و روانی، با توجه به شرایطی که دارند، پاسخ دهند؛ در واقع ازدواج موقت راه‌حل شرعی براي پیشگیری از گناه است. اما مرد و زنی که با یکدیگر به صورت موقت ازدواج می‌کنند، دارای حقوق و تکالیفی هستند.


ادامه مطلب  

حق حبس چیست؟  

 
در عقود معاوضی از جمله بیع در صورتى که یکى از طرفین معامله تعهد خود را انجام ندهد، طرف دیگر می‌تواند از انجام تعهد خود امتناع نماید که در فقه و حقوق، از آن به حق حبس تعبیر شده است.
 
سوال: آیا به دختری که بعد از عقد رسمی، با استفاده از حق حبس، در عدم تمکین به سر می‌برد، نفقه تعلق می‌گیرد؟ همچنین تمکین به چه صورت خواهد بود؟
در عقود معاوضی از جمله بیع در صورتى که یکى از طرفین معامله تعهد خود را انجام ندهد، طرف دیگر می‌تواند از انجام تعهد خود ا

ادامه مطلب  

راهنمای مطالعه متون حقوقی برای حقوقدانان  

آموزش متون حقوقی,جزوات متون حقوقی به زبان انگلیسی,درسنامه متون حقوقی,خلاصه مباحث متون حقوقی,کتاب متون حقوقی,ترجمه کتاب متون حقوقی به فارسی
آموزش متون حقوقی,جزوات متون حقوقی به زبان انگلیسی,درسنامه متون حقوقی,خلاصه مباحث متون حقوقی,کتاب متون حقوقی,ترجمه کتاب متون حقوقی به فارسیwww.132.rozblog.com دانلود جزوات و مقالات حقوق خصوصی مدنی جزا تجارت اساسی وکالت قضاوت اداری خانواده طلاق مهریه نفقه بینالملل ثبت بیمه بشر تطبیقی

ادامه مطلب  

حق حبس زن  

  طبق ماده 1085 قانون مدنی، زن می تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اینكه مهر او حالّ باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. در عقود معوض هر یك از طرفین بعد از قرارداد، حق دارد مالی را كه به طرف مقابل منتقل كرده به او تسلیم نكند تا او هم متقابلا حاضر به تسلیم شود به طوری كه در یک زمان تسلیم و تسلّم به عمل آید. در ادبیات حقوقی به این امكان امتناع از انجام تعهد تا ایفای تعهد طرف مقابل در عقود مع

ادامه مطلب  

جناب محمدرضا انبیایی سلام و تحیات!  

 
تاکی بی ثباتی تاکی بخاطر شهرت و مال ؛ مردم رابازی دادن!
واقعا به ستوه امدم مایلم مردم واقعیت را بدانند....
 
 
اینجانب با نقشی که در انتخابات بردوشم نهادید که آرام شوم و از شکایاتم بگذرم تاشما تایید صلاحیت خود را از شورای نگهبان بگیرید و با امضا و شاهدین در دفترخانه ای در کاشمر متعهد به زندگی مشترک و تهیه مسکن به خواست خودتان در قبال سکوت من تایید فرمودید !
بعداز رد صلاحیت شدن و اعلام طلبکاران با وجود تلاش اینجانب براي بازگشت شما در عرصه انتخ

ادامه مطلب  

طلاق توافقی  

طلاق توافقی به طلاقی گفته می شود که زوجین به هر دلیلی تمایل دارند با تفاهم از هم جدا شوند هر توافقی که آنها در خصوص مهریه ، نفقه، جهیزیه، حضانت و ملاقات فرزند داشته باشند از نظر دادگاه محترم و قابل قبول خواهد بود به عنوان مثال توافق می کنند زوجه مهریه را در قبال طلاق ببخشد یا دریافت کند و یا با شرایط توافق شده مهریه پرداخت شود لذا تمام موارد توافق در رای دادگاه منعکس خواهد شد و قابلیت اجرا دارد. معمولا طلاق توافقی با توجه به رویه مختلف شعب داد

ادامه مطلب  

آشنایی با نقش سازنده شروط ضمن عقد در قانون مدنی  

نقش سازنده شروط ضمن عقد
 
www.132.r98.ir
 
www.132.rzb.ir
 
 
www.132.rozblog.com
 
بازدید کننده گرامی لطفا جهت مشاهده متن این مقاله بر روی لینک ادامه مطلب کلیک نمایید.www.132.rozblog.com دانلود جزوات و مقالات حقوق خصوصی مدنی جزا تجارت اساسی وکالت قضاوت اداری خانواده طلاق مهریه نفقه بینالملل ثبت بیمه بشر تطبیقی

ادامه مطلب  

» حق شرط درمعاهدات - Reservation in the conventions  

» حق شرط درمعاهدات - Reservation in the conventions
 
www.132.r98.ir
 
www.132.rzb.ir
 
 
www.132.rozblog.com
 
بازدید کننده گرامی لطفا جهت مشاهده متن این مقاله بر روی لینک ادامه مطلب کلیک نمایید.www.132.rozblog.com دانلود جزوات و مقالات حقوق خصوصی مدنی جزا تجارت اساسی وکالت قضاوت اداری خانواده طلاق مهریه نفقه بینالملل ثبت بیمه بشر تطبیقی

ادامه مطلب  

» جرم شناسی سایبر(به انگلیسی)  

» جرم شناسی سایبر(به انگلیسی)
 
www.132.r98.ir
 
www.132.rzb.ir
 
 
www.132.rozblog.com
 
بازدید کننده گرامی لطفا جهت مشاهده متن این مقاله بر روی لینک ادامه مطلب کلیک نمایید.www.132.rozblog.com دانلود جزوات و مقالات حقوق خصوصی مدنی جزا تجارت اساسی وکالت قضاوت اداری خانواده طلاق مهریه نفقه بینالملل ثبت بیمه بشر تطبیقی

ادامه مطلب  

تمنای عشق  

براي عشق تمنا كن ولی خار نشو. براي عشق قبول كن ولی غرورتت را از دست نده . براي عشق گریه كن ولی به كسی نگو. براي عشق مثل شمع بسوز ولی نگذار پروانه ببینه. براي عشق پیمان ببند ولی پیمان نشكن . براي عشق جون خودتو بده ولی جون كسی رو نگیر . براي عشق وصال كن ولی فرار نكن . براي عشق زندگی كن ولی عاشقونه زندگی كن . براي عشق بمیر ولی كسی رو نكش . براي عشق خودت باش ولی خوب باش

ادامه مطلب  

دومین صفحه از چهاردهمین شماره دوهفته نامه شعر وادبیات  

 
شب ،
              در سکوتی وهمناک
              که را به هجوی مرموز
                                         می خواند ؟!
در این شور واشور تکرار و سکون
سهم بیداری ِ ما
مدام در عبوری مبهم
                         رنگ می بازد
و برگ ریسه هایی دیرباور
                              هویداست .
 
آری نیلوفرانه ی من !
آب مرده را جای درنگ نیست
تمام روز ، زور ِ خزان
به آمدن ِ این تارنام ِ بلند ،
                                 نمی رسد .
ببین ،

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1